Asiguram o gama larga de servicii de topografie:

  • Realizarea planurilor de situatie in format analogic si digital necesare obtinerii:PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism
  • Ridicari topografice necesare proiectarii pentru toate tipurile de constructii(planuri de situatie cu reprezentarea curbelor de nivel, realizarea de profiluri transversal si longitudinale)
  • Trasarea elementelor din proiect pentru toate tipurile de constructii (axe si puncte caracteristice ale cladirilor, trasarea constructiilor ingineresti, transmitereacotelor, etc)
  • Identificari de terenuri si trasarea limitelor de proprietate cu eliberarea procesului verbal de trasare
  • Consultanta de specialitate si asistenta topografica de santier
  • Urmarirea in timp a constructiilor si monitorizarea deplasarilor si a deformatiilor, monitorizarea volumelor (volume de sapatura sau de umplutura)

  • Relevee pentru constructii civile si industriale