Oferim servicii in domeniul cadastrului precum:


  • Intabulari/ radieri pentru orice tip de imobil (apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane)
  • Dezmembrari (dezlipiri) de terenuri intravilane si extravilane
  • Alipiri (comasari) de terenuri
  • Apartamentari
  • Documentatii tehnice de obtinere a avizului OCPI necesar la emiterea Autorizatiei de Construire (PAC) si in cadrul lucrarilor de PUD, PUZ, PUG
  • Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan